Uitstekende service

Goede prijs/kwaliteit verhouding

Snelle levering

Matras recyclen? Dit verandert er vanaf 2023.

15 November 2022

Bij de afkorting ‘UWV’ gaan bij velen de nekharen recht overeind staan, maar ‘UPV’ levert naar onze inschatting enkel schaapachtige blikken op. Deze afkorting is binnenkort van toepassing op de textielindustrie en heeft vanaf 2023 te maken met onder meer beddengoed en je matras recyclen. Daarvoor gaan namelijk textielproducten verantwoordelijk worden en niet meer, zoals nu, gemeentes. Voor jou en onze maatschappij betekent het dat er meer nadruk komt te liggen op recyclen en op gerecycled textiel verwerken in nieuwe textielproducten. Voor de huidige bewuste samenleving een dikke + dus, maar hoe zit het precies? Je leest het in dit artikel.

UPV: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Met de kop van deze alinea is al verklapt waar de afkorting voor staat. Het is best een mond vol, dus wat houdt die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in gewone taal in?

• Simpelweg gezegd betekent het dat producten van textielproducten verantwoordelijk worden gemaakt voor het hele recycleproces van allerhande textiel. Je matras recyclen, of beddengoed, valt daar ook onder. • Het uitgangspunt bij deze nieuwe UPV is dat de vervuiler betaalt, want nu draaien plaatselijke gemeenten op voor die kosten. • Het hoofddoel hierbij is echter om de negatieve belasting op het milieu sterk te verminderen door stukje bij beetje naar een circulair proces toe te werken. fabriek

Dat circulaire proces houdt in dat binnen het produceren van textiel er zo min mogelijk schadelijke activiteiten zijn voor het milieu, afval tot het minimale gereduceerd wordt en inzameling, sortering, recycling/hergebruik en afvalverwerking van textiel dus een kernonderdeel vormen van die gewenste circulaire productieketens. Het doel is om in 2050 volledig, dus 100%, circulair te produceren. Te hoog gegrepen? Laten we hopen van niet!

Matras recyclen en duurzaam beddengoed

Materialen hergebruiken, oftewel recyclen, bestaat natuurlijk al jaren. Het gaat bij de UPV ook om de hoeveelheid hergebruikte materialen van een nieuw geproduceerd textielproduct. In 2023 moet 25% daarvan bestaan uit gerecycled textiel/materiaal. Dan weet je waarom je beddengoed en matras recyclen zo nuttig wordt én jij bent er zelf op een verantwoorde manier van af. Bij hergebruik heb je te maken met zowel pre- als post-consumer materialen. Dus materialen die om de hoek komen kijken nog vóór de consument het product koopt en gebruikt. Dat gaat dus om restmateriaal/afval binnen een productproces. Post-consumer -daar kom jíj om de hoek kijken- materiaal ontstaat zodra een product weggegooid of weggedaan wordt door de eigenaar ervan. Beddengoed of je matras recyclen is op dat punt dus de bedoeling, niet weggooien of verbranden. bedtextiel

Beddengoed en matras recyclen via UPV

In welk concreet vat het allemaal gegoten gaat worden, is voor het bredere publiek op dit moment nog niet enorm duidelijk. Er is allerlei voorbereidend werk geweest om op meerdere niveaus organisatorisch de boel te zijner tijd aan te slingeren.

Dat gaat voornamelijk om: • Samenwerkingsinitiatieven met al bestaande afvalinzamelaars, sorteerders en recyclingbedrijven • Opzetten van een centraal inzamelingssysteem • Financieren en opzetten van nieuwe inzamelaars, sorteerders en recyclingpunten • Oprichten van een overkoepelende organisatie die toeziet op de UPV, jaarverslagen en rapporten opstelt zorgt dat de juiste door te voeren heffingen betaald worden door de producenten. • Een (kortings)beleid opstellen voor bedrijven die al duurzame bedrijfsketens hebben of ondersteunen.

De UPV klinkt veelbelovend, al staat het nog erg in de kinderschoenen en zal er dus nog van alles misgaan. Juist daarvan leert men en komen er verbeteringen. Dus stapje voor stapje zal het de economie en maatschappij steeds verder brengen naar de beoogde circulaire ketens. Hoera, matrassen recyclen en beddengoedtextiel hergebruiken zal eens net zo doorgaans zijn als lege flessen wegbrengen! Recyclen

Kees
Kan ik je helpen?