laatste fase dementie veel slapen

De laatste fase van dementie kan zeer uitdagend zijn voor zowel de persoon die lijdt aan dementie als voor hun familie en verzorgers. Eén van de symptomen die vaak optreedt in de laatste fase van dementie is overmatige slaperigheid en verhoogde slaapbehoefte. In dit artikel zullen we bespreken waarom mensen in de laatste fase van dementie veel slapen, hoe dit de kwaliteit van leven kan beïnvloeden en hoe verzorgers hiermee om kunnen gaan.

Waarom slapen mensen veel in de laatste fase van dementie?

Mensen die lijden aan de laatste fase van dementie kunnen moeite hebben met het vasthouden van een normaal slaappatroon. Dit kan komen door een aantal verschillende factoren, waaronder:

  1. Fysieke beperkingen: Naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen fysieke beperkingen, zoals verminderde mobiliteit en spierzwakte, het moeilijker maken om de dag door te brengen. Dit kan leiden tot vermoeidheid en meer slaap.

  2. Veranderingen in de hersenen: Veranderingen in de hersenen als gevolg van dementie kunnen de slaap-waakcyclus van een persoon verstoren. Dit kan leiden tot vermoeidheid overdag en onrustige slaap 's nachts.

  3. Medicijnen: Mensen in de laatste fase van dementie kunnen medicijnen gebruiken die slaperigheid als bijwerking hebben. Dit kan leiden tot verhoogde slaapbehoefte.

  4. Verhoogde behoefte aan comfort: Mensen in de laatste fase van dementie kunnen behoefte hebben aan comfort en veiligheid. Slapen kan hen het gevoel van rust en veiligheid geven dat ze nodig hebben.

Hoe kan overmatige slaperigheid de kwaliteit van leven beïnvloeden?

Overmatige slaperigheid kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven van een persoon die lijdt aan de laatste fase van dementie. Dit kan onder meer leiden tot:

  1. Vermindering van sociale interacties: Mensen die overdag veel slapen, hebben minder tijd om te communiceren en interactie te hebben met hun verzorgers en familieleden.

  2. Verhoogde onrust: Mensen die overdag veel slapen, kunnen 's nachts onrustig worden en meer verward raken. Dit kan leiden tot slaapproblemen voor zowel de persoon met dementie als de verzorgers.

  3. Vermindering van eetlust: Mensen die veel slapen, kunnen minder eetlust hebben en minder goed eten en drinken. Dit kan leiden tot uitdroging en gewichtsverlies.

  4. Verhoogd risico op decubitus: Mensen die veel in bed liggen, lopen een hoger risico op decubitus of doorligwonden. Dit kan leiden tot pijn en infecties.

Hoe kunnen verzorgers omgaan met overmatige slaperigheid bij dementie?

  1. Creëer een rustige omgeving: Mensen in de laatste fase van dementie kunnen gevoelig zijn voor overstimulatie.